Betlejemskie Światełko Pokoju

W środę 16 grudnia braliśmy nasza „delegacja” brała udział w jasełkach zorganizowanych w Zespole Szkół Edukacyjno- Wychowawczych, podczas których odbyło się przekazanie Betlejemskiego Światełka Pokoju. Światełko przywieźli i przekazali władzom samorządowym oraz dyrektorom placówek harcerze. Podczas wystąpienia uświetniającego jasełka wystąpił nasz wychowanek i uczeń ZSEW, z którego byliśmy bardzo dumni.