Cele

Głównym celem ,,Przystani 1″ i „Przystani 2 ” jest zapewnienie całodobowej opieki i wychowania dzieciom, których rodzice są całkowicie lub częściowo pozbawieni władzy rodzicielskiej.

Komentarze są wyłączone.