Cele

Głównym celem ,,Przystani” jest zapewnienie całodobowej opieki i wychowania dzieciom, których rodzice są całkowicie lub częściowo pozbawieni władzy rodzicielskiej.
Działający przy placówce hostel dla małoletniego z opiekunem zapewnia opiekę, wsparcie i pomoc w sytuacji kryzysowej.

Komentarze są wyłączone.